atelje-miski.com

Few words about us

My name is Agnes Miski Török; I work since 1981 in my one company Atelje Miski, mainly with banknote engraving. In the beginning by hand engraving, but since 1999 I also use the computer with illustrator program to engrave notes. Last year, I started using Jura`s engraver software for engraving. I work with strict control of security and confidentiality. Except banknote engraving I work with design to create motives for banknotes.
Additionally, I work with book illustrations and graphic design and fine art with different mediums.
I am striving for a quality oriented up-to-date developments.
The goal is to meet or exceed my customers’ requirements.
Home » About me/CV
A+ R A-

About Me /CV

                           Atelje Miski                                                                      1              
                           My name is Agnes Miski Török                                                                                                                             

                          After finishing my studies at the Royal Academy  of Fine Arts in Stockholm I worked for
                          sixteen years at AB Tumba Bruk, Sweden´s bank note printing  company and was involved
                          in to create 4 of 5 Swedish banknotes and many foreign bank notes. Since 1997 I have
                          worked as a freelance artist, and I have clients in the security business for engraving and
                          design
including Giesecke & Devrient, Thomas de la Rue, Canadian Banknote, Ba Banknote,
                          La Poste and Crane. I have worked on several banknotes that have been nominated by The
                          Banknote of the Year.
                          With design and illustration I worked with most of the leading book publishers and advertising
                          agencies in Sweden.  I have portrayed several famous personalities. I have been teaching at
                          Swedish College of Arts as well have had several solo exhibitions and group exhibitions.
                                                                     Please view my work at home page.

                              NOTE! On this website all work is copyrighted! Not allowed to download the images!


                           Ateljé Miski
                           Mitt namn är Agnes Miski Török
                           Efter att ha avslutat mina studier vid Royal Academy of Fine Arts i Stockholm arbetade jag
                           sexton år på AB Tumba Bruk, som är Sveriges sedel tryckeri och var inblandad i att skapa
                           4 av 5 svenska sedlar och många utländska sedlar. Sedan 1997 har jag arbetat som frilansande
                           konstnär, och jag har kunder i säkerhetsbranschen för gravering och  design inklusive
                           Giesecke & Devrient, Thomas de la Rue, Canadian Banknote, Ba Banknote, La Poste och Crane.
                           Jag har arbetat med flera sedlar som har nominerats till The Banknote of the Year.

                           Med design och illustration arbetade jag med de flesta av de ledande bokförlag och reklambyråer i
                           Sverige. Jag har porträtterat av flera kända personligheter. Jag har undervisat vid Konsfack och har
                           haft flera separatutställningar och samlingsutställningar.
                                                                               Vänligen se mitt arbete på hemsida.

                             OBS! På denna webbplats allt arbete är upphovsrättsskyddad! Inte tillåtet att spara bilderna!